he

שינויים בתקנות המע"מ על ייבוא לאיחוד האירופי ב-2021

ב-1 ביולי 2021 השתנו תקנות הגבייה של מע"מ על מסחר אלקטרוני באיחוד האירופי. מעתה ואילך, eBay גובה ומעבירה מע"מ על טובין הנמכרים בתחומי האיחוד האירופי על בסיס מיקום המוכר, ערך המשלוח ומיקום הפריט.

החוקים ורמות הסף שהיו בתוקף בעבר בנוגע לפטור ממע"מ על ייבוא אל האיחוד האירופי ומכירות חוצות-גבולות בתחומי האיחוד האירופי מבוטלים כעת.

בדקו אם עליכם לבצע פעולות כשלהן

  1. אם אתם מעלים פריטים למכירה באתר ebay.com או בכל אתר בינלאומי אחר של eBay, מלבד ebay.co.uk או אתרי eBay בינלאומיים באיחוד האירופי*, לא נדרשת כל פעולה נוספת כאשר אתם מציינים את מחיר הפריט.
  2. אם אתם מעלים פריטים למכירה באתר ebay.com או בכל אתר בינלאומי בתחומי האיחוד האירופי, עליכם להציג לקונים באיחוד האירופי ובבריטניה את המחיר ברוטו של הפריט, כולל מע"מ.
  • אם יש לכם חשבון פרטי, לא נדרשת כל פעולה נוספת. eBay תחשב ותוסיף באופן אוטומטי את שיעור המע"מ המתאים למחיר הפריט שלכם, ולאחר מכן המע"מ יועבר אל רשויות המס. המחיר ברוטו של הפריט יוצג לקונים במעמד התשלום.
  • אם יש לכם חשבון עסקי, תוכלו לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כאשר תעלו פריט למכירה:
    • לציין את המחיר נטו של הפריט ולהשאיר את שדה המע"מ ריק - eBay תחשב את המס ותגבה אותו על בסיס מיקום המוכר, ערך המשלוח ומיקום הפריט;
    • לציין את המחיר ברוטו של הפריט ואת שיעור המע"מ ששימש לחישוב המחיר ברוטו, בשדה המתאים.

אחרי 1 ביולי 2021, להזמנות שערך המשלוח שלהן הוא עד €150 והמיובאות אל האיחוד האירופי, עליכם לספק תמיד לחברת השילוח את מספר הרישום במערכת Import One-Stop Shop (IOSS) שקיבלתם מ-eBay ושמופיע בתווית המשלוח. מספר ה-IOSS יופיע בהזמנה ב-eBay, בשדה Consignee Address (כתובת הנמען). אחרת, הקונים שלכם יצטרכו לשלם מע"מ שוב במועד המסירה. בעסקאות שבהן eBay תגבה מע"מ, eBay תפיק לקונים חשבונית המאשרת את סכום המע"מ שנגבה ושמופיע בה מספר ה-IOSS של eBay. אם הקונה יתבקש לשלם מע"מ שוב על ייבוא הטובין אל האיחוד האירופי, בקשו ממנו לעיין בחשבונית ולהציג אותה לרשויות המכס. בנוסף, תוכלו לשתף עם הקונה את פרטי ההזמנה, שבהם יופיעו מספר ה-IOSS של eBay וסכום המע"מ שנגבה על-ידי eBay.

להזמנות שערך המשלוח שלהן גבוה מ-€150, eBay לא תגבה מע"מ והקונה יצטרך לשלם אותו במועד המסירה.

אם אתם מוכרים לקונים שאינם רשומים ברשויות המע"מ באחת מארצות האיחוד האירופי, והסכום הכולל של מכירות אלה גבוה מ-€10,000, עליכם לגבות מע"מ בכל הארצות הרלוונטיות באיחוד האירופי, על בסיס הכתובת למשלוח. לשם כך, תצטרכו להירשם למע"מ בנפרד בכל אחת מארצות האיחוד האירופי שבהן אתם מבצעים מכירות, או להשתמש במערכת המרכזית EU VAT One Stop Shop.

בעת מילוי דוחות מס, פנו ליועץ המס שלכם לקבלת הנחיות בנושא מע"מ.

* אתרי eBay הבינלאומיים באיחוד האירופי: ebay.at‏, ebay.be‏, ebay.fr‏, ebay.de‏, ebay.ie‏, ebay.it‏, ebay.nl‏, ebay.pl‏, ebay.pt‏, ebay.es‏, ebay.sg.