he

עמלות פריט מקודם (Promoted listing fees)

כדי להגביר את חשיפת הפריטים שאתם מוכרים, תוכלו ליצור קמפיין פריטים מקודמים. קמפיין זה יחשוף את הפריט שלכם ליותר קונים, ואתם תחויבו עבור הפרסום רק אם הפריט שלכם יימכר.