he

עיכוב תשלומים

לאחר מכירה של פריט, חשוב שכל מוכר יקבל את הכסף מהר ככל האפשר. עם זאת, לעתים ייתכן ש-eBay תצטרך לעכב את הכסף שלכם בשל היסטוריית המכירות או הביצועים שלכם, או כדי לטפל במחלוקות. הדבר עוזר להבטיח ש-eBay תישאר שוק בטוח למוכרים ולקונים.

כדי לבדוק את הסטטוס של תשלום, עברו אל  הכרטיסייה Payments (תשלומים) ב-Seller Hub (המרכז למוכרים). 

למידע נוסף על העבודה עם Seller Hub, עיינו במאמרים אלה.

מדוע eBay מעכבת תשלומים וכיצד להימנע מכך

ברוב המקרים, אנו מסירים את העיכוב כשהקונה מאשר שהוא קיבל את הפריט או כאשר מקרה מיושב.

כדי לעזור להבטיח שהשוק יישאר מקום בטוח לקנייה ולמכירה, וכדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות ולציית תקנות, לעתים eBay מטילה עיכובים על כספים, לדוגמה:

  • אם יש מקרה או מחלוקת פתוחים בנוגע לעסקה,
  • אם הקונה מדווח על בעיה עם הזמנה,
  • אם החשבון שלכם מוגבל או מושעה,
  • אם אתם חייבים ל-eBay כסף או אם אתם מוכרים חדשים או מוכרים לעתים רחוקות.

אם eBay הטילה עיכוב על הכסף שלכם, תקבלו על כך הודעה בדוא"ל ובהתאם לסיבה, ייתכן שתתבקשו לספק מידע נוסף כדי לסייע לפתור את הבעיה.

סוגי עיכובים

יש סיבות שונות לכך ש-eBay עשויה להטיל עיכוב על הכסף שלכם.

עיכובי עסקה

עיכובי עסקה מתרחשים כאשר eBay מטילה עיכוב על כסף הקשור לעסקה של קונה מסוים. הכסף המעוכב יכול לשמש לצורך מתן החזר לקונה בגין אותה עסקה.

למרות שהרווחים מהמכירות שלכם הופכים בדרך כלל לזמינים תוך 2 ימי עסקים לאחר אישור התשלום של הקונה, eBay עשויה להטיל עיכוב עסקה על הכסף במהלך ההמתנה לאישור שהפריט נמסר לקונה בהצלחה. כדי לצמצם את הסיכויים לעיכוב עסקה, מומלץ לשלוח את הפריט באותו היום שבו הקונה משלם עבורו וליישם נהלי משלוח טובים, כגון הוספה של פרטי משלוח להזמנה.

אם eBay תטיל עיכוב על הכסף שלכם, הוא יוסר בדרך כלל תוך 30 יום. ברוב ההזמנות, הוספה של פרטי מעקב יכולה לעזור לכם לקבל את כספכם מהר יותר.

בנוסף, eBay עשויה להטיל עיכוב עסקה על כספים בשל מעמד המוכר שלכם או הקטגוריה שבה אתם מוכרים:

  • על מוכרים חדשים או מוכרים בתדירות נמוכה יוטלו עיכובי עסקה בזמן ש-eBay תאשר שהפריטים שלהם נמסרו בהצלחה. הדבר עוזר למוכרים לבסס את מעמדם ולצבור היסטוריית מכירות חזקה ב-eBay. בנסיבות מסוימות, ייתכן שיוטלו על מוכרים חדשים עיכובים של עד 21 יום.
  • על מוכרים שהושעו או הוגבלו בעבר יוטלו עיכובי עסקה למשך 30 יום לאחר הסרת ההגבלה או ההשעיה, בזמן ש-eBay תאשר שהפריטים נמסרו בהצלחה.
  • פריטים יקרים ודפוסי מכירה חריגים עשויים להוביל לעיכובי עסקה למשך עד 30 יום, כדי לעזור להבטיח שלקונים לא יהיו בעיות עם ההזמנה.
  • תהליך אימות האותנטיות עשוי להוביל לעיכובים למשך עד 30 יום, עד לאישור האותנטיות של פריטים שנמכרו עם ההתחייבות של eBay לאותנטיות.

עיכובים כתוצאה ממחלוקת לגבי תשלום או ההתחייבות של eBay להחזר כספי

עיכובים כתוצאה ממחלוקת לגבי תשלום או ההתחייבות של eBay להחזר כספי מתרחשים כאשר eBay מטילה עיכוב על כסף הקשור לבעיה שדווחה על-ידי קונה.

לדוגמה, אם קונה ידווח שפריט לא הגיע או שהפריט שהוא קיבל שונה משמעותית מהתיאור, eBay תעכב כסף עד ליישוב המקרה ולסגירתו. למידע נוסף, קראו מאמרים בנושא שיטות עבודה מומלצות לטיפול בבעיות עם קונים ולהימנעות מהן.

הכסף המעוכב יכול לשמש לצורך מתן החזר לקונה בגין אותה עסקה.

עיכובי תשלום

עיכובי תשלום מתרחשים כאשר eBay מעכבת כסף של מוכר מסוים, ובדרך כלל דורשת מהמוכר לבצע פעולה נוספת בחשבון.

עיכובי הרשמה: eBay עשויה לעכב תשלומים אם היא תזהה אי-התאמה עם המידע שסיפקתם במהלך ההרשמה. אם חשבונכם יוגבל, eBay תיידע אתכם בדוא"ל ותבקש מידע נוסף. למידע נוסף והנחיות לאימות הזהות שלכם, קראו את המאמר בנושא הרשמה כמוכר.

עיכובי ציות: eBay מיישמת מדיניות והליכים להגנה על הקונים והמוכרים, תוך ציות לחוקים החלים. אם יוטל על חשבון שלכם עיכוב תשלום מסיבות הקשורות לציות, eBay תיידע אתכם בדוא"ל ועשויה לבקש מכם לספק מידע נוסף.

עיכובי ביצועים: eBay תעכב את התשלומים שלכם אם היא תזהה פעילות חריגה הקשורה לחשבונכם, כגון עלייה בכמות התלונות של לקוחות, שינוי פתאומי בפעילות המכירה, מסירת פריטים באיחור או משוב שלילי מקונים.

שיטת תשלום לא חוקית: ייתכן ש-eBay תטיל עיכוב על התשלומים שלכם אם לא תהיה אפשרות לנכות את עמלות המכירה ועלויות אחרות שלכם באמצעות אחת משיטות התשלום הרשומות בחשבונכם. במקרה זה, תצטרכו להוסיף שיטת תשלום אחרת.

זה היה מעניין עבורך?