he

כיצד לשלוח חשבונית לקונים

מדוע ייתכן שתצטרכו לשלוח חשבונית לקונה

ברוב המקרים, הקונים עוברים ישירות בתהליך התשלום של eBay כדי להשלים את העסקה. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתצטרכו לשלוח להם חשבונית. ישנם מספר מצבים שבהם זה שימושי:

1

הקונה לא שילם עבור מכירה פומבית שהוא זכה בה ואתם רוצים לשלוח לו תזכורת

2

הקונה רוכש מכם מספר פריטים ואתם רוצים לשלב אותם בקנייה יחידה

3

עליכם לשנות פרטים מסוימים של העסקה, כגון דמי משלוח או שיטת תשלום*

* יש לעשות זאת לבקשת הקונה בלבד

האפשרות לשלוח חשבונית זמינה למשך 30 יום ממועד סיום הצגת הפריט (זכייה במכירה הפומבית של הפריט, קבלת ההצעה שלכם או של הקונה). בתום פרק זמן זה לא ניתן יהיה לשלוח חשבונית ואפשרות זו לא תוצג לקונה עבור הפריט הרלוונטי.

כיצד לשלוח או לתקן חשבונית

ניתן לשלוח או לתקן חשבונית מהחלק Sold (נמכרו) ב-My eBay או Orders (הזמנות) ב-Seller Hub (המרכז למוכרים):

 1. מצאו את הפריט.
 2. בחלק Actions (פעולות), בחרו Send invoice (שליחת חשבונית).
 3. בצעו את השינויים הנדרשים (בדמי המשלוח, שיטות התשלום וכו').
 4. בחרו Send invoice (שליחת חשבונית).

הקישור Send the buyer invoice (שליחת החשבונית לקונה) יופיע בממשק מיד אחרי שתשיבו להצעת הקונה.

Sending_invoices_03.jpg

כיצד לשלב תשלומים של קונה

כאשר קונה רוכש מכם יותר מפריט אחד, ניתן לשלב את הקניות שלו בחשבונית יחידה. כדי לחסוך זמן, תוכלו להציע לקונה הנחה על דמי המשלוח.

כדי להציע תשלומים משולבים, עליכם להפעיל אותם בחשבון שלכם. כדי להפעיל אפשרות זו:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח) ב-My eBay, בחרו Edit (עריכה) לצד Allow combined payments and shipping (לאפשר תשלומים ומשלוח משולבים).
 2. סמנו את התיבה לצד Allow buyers to send one combined payment for all items purchased (לאפשר לקונים לשלוח תשלום משולב אחד עבור כל הפריטים שנרכשו).
 3. בחרו את פרק הזמן שבמהלכו אתם מוכנים לשלב תשלומים עבור פריטים שנרכשו ובחרו Save (שמירה).

 1. מצאו את הפריטים שעבורם תרצו לשלב תשלומים:
  - ב-Seller Hub (המרכז למוכרים), בחרו Orders
  (הזמנות)- ב-My eBay, בחרו Sold (נמכרו)
 2. בחרו Send invoice (שליחת חשבונית) לצד אחד הפריטים שתרצו לכלול בחשבונית.
 3. בדף הבא יוצגו כל הפריטים שאותו הקונה רכש. הסירו את סימון הפריטים שאינכם רוצים לכלול בחשבונית.
 4. הוסיפו דמי משלוח.
 5. הזינו הודעה (אופציונלי): הודו לקונה על ההזמנה, ספרו לקונה על ההנחה, ספקו הוראות מדויקות כדי לסייע בתשלומים, משלוח והחזרה.
 6. בחרו את שיטות התשלום שאתם מקבלים.
 7. סמנו את התיבה Email me a copy of the invoice (לשלוח לי עותק של החשבונית) לפי הצורך.
 8. לתצוגה מקדימה של החשבונית, בחרו Preview invoice before sending (תצוגה מקדימה של החשבונית לפני השליחה).
 9. כדי לשלוח את החשבונית, בחרו Send invoice (שליחת חשבונית)

.

תוכלו גם לעבור להגדרת החשבונית בלחיצה על הקישור בהודעה Action needed (נדרשת פעולה) של eBay, המכילה בקשה של הקונה.

זמן קצר לאחר שהחשבונית תישלח, הקונה יקבל הודעת דוא"ל ויוכל לשלם לכם בהתאם להוראות ושיטות התשלום שציינתם.

קראו מאמר זה לקבלת מידע נוסף על הגדרת הנחות בדמי המשלוח ושילוב הזמנות אם הקונה עדיין לא שילם.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

הצעת משלוח משולב

כאשר קונה רוכש מכם מספר פריטים, תוכלו לחסוך זמן וכסף על-ידי שליחת כל הפריטים במשלוח יחיד.

כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה

במקרים מסוימים מוכר צריך לבטל הזמנה - למשל אם קונה שלח בקשה לביטול או לא שילם בזמן עבור פריט. למדו כיצד לבטל הזמנה וכיצד הדבר יכול להשפיע על הביצועים שלכם ב-eBay.

מה לעשות אם קונה לא שילם עבור הפריט

לפעמים, קונים לא משלמים מיד עבור הפריטים שהם רכשו. במצב כזה, תוכלו להזכיר להם בעצמכם על-ידי שליחת הודעה, או שתוכלו לבטל את ההזמנה. בעזרת מדריך זה, תוכלו גם להגדיר ביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו.

כיצד להגדיר את שיטת התשלום שלכם עבור עמלות ועלויות מכירה, וכיצד לשנות אותה

העמלות ועלויות המכירה מנוכות אוטומטית מההכנסות שלכם ממכירות. עם זאת, תצטרכו להגדיר שיטת תשלום חוקית לכיסוי עלויות המכירה אם ההכנסות ממכירות לא יספיקו.