כיצד להגדיר את שיטת התשלום שלכם עבור עמלות ועלויות מכירה, וכיצד לשנות אותה
he

כיצד להגדיר את שיטת התשלום שלכם עבור עמלות ועלויות מכירה, וכיצד לשנות אותה

מדוע אתם זקוקים לשיטת תשלום חוקית

העמלות ועלויות המכירה מנוכות אוטומטית מההכנסות שלכם ממכירות. עם זאת, תצטרכו להגדיר שיטת תשלום חוקית לכיסוי עלויות המכירה במקרה שההכנסות ממכירות לא יספיקו.

eBay תחייב את שיטת התשלום הרשומה שלכם תוך 14 יום אם הכסף שלכם לא יספיק. כמו כן, eBay עשויה לגבות בחיוב אחד את כל הסכומים שאתם חייבים.

אם שיטת התשלום שלכם לכיסוי עלויות המכירה תידחה, ייתכן ש-eBay תשעה את חשבונכם או תטיל עליו עיכוב עד לתשלום החוב במלואו.

אם לא בחרתם שיטה לתשלום עלויות המכירה, או אם התשלום שלכם ייכשל, ייתכן ש-eBay תנסה לגבות את כל סכומי החוב שלכם באמצעות שיטת תשלום אחרת הרשומה אצלנו.

כדי להימנע מבעיות בחשבון, הגדירו שיטת תשלום מועדפת לכיסוי עלויות המכירה.

מהן עלויות מכירה

עלויות המכירה כוללות את עמלות המכירה שלכם וחיובים אחרים, כולל בין היתר:

כיצד להוסיף או לעדכן את שיטת התשלום שלכם לכיסוי עלויות המכירה

תוכלו להוסיף או לעדכן שיטה לתשלום עלויות המכירה, ולבחור אותה בתור השיטה המועדפת שלכם.

כיצד להוסיף שיטת תשלום חדשה

כדי להוסיף שיטה חדשה לתשלום עלויות המכירה:

1. עברו אל Payments (תשלומים) ב-My eBay (‏eBay שלי).

2. בחרו Add payment option (הוספה של שיטת תשלום).

Paym_opt_ENG.png

3. בחלק Select payment option (בחירת אפשרות תשלום), בחרו Credit card (כרטיס אשראי) או Bank account (חשבון בנק).

  • האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם למיקומכם.

4. בחרו Continue (המשך).

  • אם תבחרו כרטיס אשראי, הזינו את פרטי הכרטיס שלך ובחרו Continue (המשך).
  • אם תבחרו חשבון בנק, תוצג הנחיה לקשר את חשבון הבנק שלכם. היכנסו לחשבון הבנק או הזינו את פרטיו, אשרו את הפרטים ובחרו Continue (המשך).

5. בחרו Preferred for selling costs (מועדף לתשלום עלויות מכירה), ולאחר מכן בחרו Add (הוספה).

  • אם לא תרצו להגדיר אפשרות זו כשיטת התשלום המועדפת שלכם, דלגו על שלב זה

כיצד לבחור שיטת תשלום קיימת בתור השיטה המועדפת

כדי לבחור באחת משיטות התשלום הקיימות כשיטה המועדפת לתשלום העלויות:

1. עברו אל Payments (תשלומים) ב-My eBay (‏eBay שלי).

2. בחלק Payment options (אפשרויות תשלום), בחרו Manage (ניהול) מתחת לשיטת התשלום הרשומה שבה תרצו להשתמש.

3. בחרו Preferred for selling costs (מועדף לתשלום עלויות מכירה).

4. בחרו Done (סיום).

אם האפשרות Manage (ניהול) לא מופיעה עבור שיטת תשלום רשומה כלשהי, ייתכן ששיטה זו לא מתאימה להגדרה כשיטת תשלום מועדפת או שתוקפה פג.

כיצד לשנות את אופן מימון ההחזרים

כדי לשנות את שיטת ההחזר המועדפת שלכם במקרים שבהם אין לכם מספיק כסף זמין, שהוא בעיבוד או מעוכב, בצעו את השלבים הבאים:

1. מצאו את ההזמנה ב-Seller Hub או ב-My eBay.

2. בחרו Send Refund (שליחת החזר), או הציגו את הבקשה מסוג Cancellation (ביטול), Return (החזרה) או Item Not Received (הפריט לא התקבל).

3. בחרו Change how you’re charged (שינוי אופן החיוב).

4. בחרו את שיטת התשלום המועדפת שלכם ובחרו Save (שמירה).

שיטת התשלום שנשמרה תשמש עבור כל החיובים העתידיים. אם התשלום בשיטה המועדפת שלכם ייכשל, eBay תגבה את סכום החוב משיטת תשלום רשומה אחרת.

אם eBay תצטרך להסיר את שיטת התשלום שלכם מכל סיבה שהיא ולא תהיה לכם שיטת תשלום רשומה אחרת לכיסוי עלויות המכירה, תצטרכו להוסיף שיטת תשלום חדשה.

לקבלת מידע עדכני, ניתן לעיין במאמר “How to use your Payoneer account to cover your selling costs” (באנגלית).

זה היה מעניין עבורך?