he

כיצד להגדיר את שיטת התשלום שלכם עבור עמלות ועלויות מכירה, וכיצד לשנות אותה

מדוע אתם זקוקים לשיטת תשלום חוקית

העמלות ועלויות המכירה מנוכות אוטומטית מההכנסות שלכם ממכירות. עם זאת, תצטרכו להגדיר שיטת תשלום חוקית לכיסוי עלויות המכירה במקרה שההכנסות ממכירות לא יספיקו.

eBay תחייב את שיטת התשלום הרשומה שלכם תוך 14 יום אם הכסף שלכם לא יספיק. eBay עשויה לשלב את סכומי החוב שלכם בחיוב יחיד.

אם שיטת התשלום שלכם לכיסוי עלויות המכירה תידחה, ייתכן ש-eBay תשעה את חשבונכם או תטיל עליו עיכוב עד לתשלום החוב במלואו.

אם לא בחרתם שיטה לתשלום עלויות המכירה, או אם התשלום שלכם ייכשל, ייתכן ש-eBay תנסה לגבות את כל סכומי החוב שלכם באמצעות שיטת תשלום אחרת הרשומה אצלנו.

כדי להימנע מבעיות בחשבון, הגדירו שיטת תשלום מועדפת לכיסוי עלויות המכירה.

מהן עלויות מכירה

עלויות המכירה כוללות את עמלות המכירה שלכם וחיובים אחרים, כולל בין היתר:

כיצד להוסיף או לעדכן את שיטת התשלום שלכם לכיסוי עלויות המכירה

תוכלו להוסיף או לעדכן שיטה לתשלום עלויות המכירה, ולבחור אותה בתור השיטה המועדפת שלכם.

כיצד להוסיף שיטת תשלום חדשה

כדי להוסיף שיטה חדשה לתשלום עלויות המכירה:

1. עברו אל Payments (תשלומים) ב-My eBay (‏eBay שלי).

2. בחרו Add payment option (הוספה של שיטת תשלום).

Paym_opt_ENG.png

3. בחלק Select payment option (בחירת אפשרות תשלום), בחרו Credit card (כרטיס אשראי) או Bank account (חשבון בנק).

  • האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם למיקומכם.

4. בחרו Continue (המשך).

  • אם תבחרו כרטיס אשראי, הזינו את פרטי הכרטיס שלך ובחרו Continue (המשך).
  • אם תבחרו חשבון בנק, תוצג הנחיה לקשר את חשבון הבנק שלכם. היכנסו לחשבון הבנק או הזינו את פרטיו, אשרו את הפרטים ובחרו Continue (המשך).

5. בחרו Preferred for selling costs (מועדף לתשלום עלויות מכירה), ולאחר מכן בחרו Add (הוספה).

  • אם לא תרצו להגדיר אפשרות זו כשיטת התשלום המועדפת שלכם, דלגו על שלב זה

כיצד לבחור שיטת תשלום קיימת בתור השיטה המועדפת

כדי לבחור באחת משיטות התשלום הקיימות כשיטה המועדפת לתשלום העלויות:

1. עברו אל Payments (תשלומים) ב-My eBay (‏eBay שלי).

2. בחלק Payment options (אפשרויות תשלום), בחרו Manage (ניהול) מתחת לשיטת התשלום הרשומה שבה תרצו להשתמש.

3. בחרו Preferred for selling costs (מועדף לתשלום עלויות מכירה).

4. בחרו Done (סיום).

אם האפשרות Manage (ניהול) לא מופיעה עבור שיטת תשלום רשומה כלשהי, ייתכן ששיטה זו לא מתאימה להגדרה כשיטת תשלום מועדפת או שתוקפה פג.

כיצד לשנות את אופן מימון ההחזרים

כדי לשנות את שיטת ההחזר המועדפת שלכם במקרים שבהם אין לכם מספיק כסף זמין, שהוא בעיבוד או מעוכב, בצעו את השלבים הבאים:

1. מצאו את ההזמנה ב-Seller Hub (המרכז למוכרים) או ב-My eBay (eBay שלי).

2. בחרו Send Refund (שליחת החזר), או הציגו את הבקשה מסוג Cancellation (ביטול), Return (החזרה) או Item Not Received (הפריט לא התקבל).

3. בחרו Change how you’re charged (שינוי אופן החיוב).

4. בחרו את שיטת התשלום המועדפת שלכם ובחרו Save (שמירה).

שיטת התשלום שנשמרה תשמש עבור כל החיובים העתידיים. אם התשלום בשיטה המועדפת שלכם ייכשל, eBay תגבה את סכום החוב משיטת תשלום רשומה אחרת.

אם eBay תצטרך להסיר את שיטת התשלום שלכם מכל סיבה שהיא ולא תהיה לכם שיטת תשלום רשומה אחרת לכיסוי עלויות המכירה, תצטרכו להוסיף שיטת תשלום חדשה.

כיצד להשתמש בחשבון Payoneer שלכם לכיסוי עלויות המכירה

כעת ניתן להשתמש בחשבון Payoneer מקושר כשיטת התשלום המועדפת לכיסוי עמלות eBay, החזרים כספיים ועלויות מכירה אחרות.

אם Payoneer מוגדר כשיטת התשלום המועדפת לכיסוי עלויות מכירה, eBay תגבה את סכומי העמלות, ההחזרים והוצאות אחרות מחשבון Payoneer שלכם כאשר כספכם לא יספיק לכיסוי הסכום לתשלום.

תקבלו הודעה שלושה ימים מראש בנוגע לחיובים הצפויים, ולאחר החיוב תקבלו הודעת דוא"ל לאישור הסכום שנגבה מחשבון Payoneer שלכם.

כדי להגדיר את Payoneer כשיטה המועדפת לכיסוי עלויות המכירה:

1. עברו אל Payment options (אפשרויות תשלום) ב-My eBay, מצאו את ה-Payoneer ID (מזהה Payoneer) שלכם ובחרו Manage (ניהול) מתחתיו.

Payneer_preferred_01.jpg

2. בצעו אימות של חשבון Payoneer לפי ההוראות ובחרו Confirm (אישור).

Payneer_preferred_02.jpg

3. בחרו Preferred for selling costs (מועדף לתשלום עלויות מכירה) כדי להגדיר את Payoneer כשיטת התשלום המועדפת

Payneer_preferred_03.jpg

חשבון Payoneer חייב להיות אותו החשבון שבו אתם משתמשים לקבלת תשלומים. אחרת, תוצג אזהרה ותתבקשו להיכנס עם מזהה Payoneer המקושר לחשבון eBay שלכם.

תוקף האימות יפוג אם לא תשמשו באמצעי תשלום זה במשך שנה אחת. בשלב זה תקבלו הודעת דוא"ל עם בקשה לבצע אימות שוב כדי לאפשר ל-eBay להשתמש ב-Payoneer לביצוע עסקאות.

אם אתם מוכרים חדשים

תוכלו לבצע אימות בתהליך הקליטה או אחריו. כדי לבצע אימות בתהליך הקליטה:

1. היכנסו לחשבון Payoneer שלכם ולחצו על Confirm (אישור) בחלון החדש שייפתח.

Payneer_preferred_02_2.jpg

2. אחרי שהאימות יתבצע בהצלחה, eBay תוכל לגשת לחשבון Payoneer שלכם. בדקו את פרטי הפרופיל שלכם ואשרו אותם.

Payneer_preferred_02_3.jpg

תוכלו להשתמש ב-Payoneer גם לביצוע החזרים כספיים. בדרך כלל, eBay מנכה את הסכום הדרוש מהתשלום שנעביר אליכם. במקרים שסכום התשלום לא מספיק, תוכלו לאשר ל-eBay לגבות את היתרה מחשבון Payoneer שלכם.

כדי לשנות את אמצעי התשלום:

1. מצאו את ההזמנה ב-Seller Hub או ב-My eBay.

2. בחרו Send Refund (שליחת החזר כספי), או הציגו את הבקשה מסוג Cancellation (ביטול), Return (החזרה) או Item Not Received (הפריט לא התקבל).

3. בחרו בקישור הכחול Change how you’re charged (שינוי אופן החיוב).

Payneer_preferred_04.jpg

4. תוכלו להשתמש ב-Payoneer אם ביצעתם אימות. בחרו Payoneer ID (מזהה Payoneer) ולחצו על Save (שמירה).

אם האפשרות Payoneer מופיעה באפור, לא ביצעתם אימות ותחילה עליכם לאשר את השימוש בחשבון Payoneer שלכם לתשלום עמלות המכירה ב-eBay.

Payneer_preferred_05.jpg

באופן דומה, תוכלו להשתמש בחשבון Payoneer לביצוע תשלום חד-פעמי (OTP):

בחרו בקישור הכחול Change payment option (שינוי אפשרות התשלום), בחרו Payoneer ID (מזהה Payoneer) ולאחר מכן לחצו על Save (שמירה). אם האפשרות Payoneer מופיעה באפור, לא ביצעתם אימות ותחילה עליכם לאשר את השימוש בחשבון Payoneer שלכם לתשלום עמלות המכירה ב-eBay.

Payneer_preferred_06.jpg

לאחר שתאמתו את חשבון Payoneer שלכם, eBay תגבה את עלויות המכירה והעמלות מחשבון זה אם הכסף שלכם לא יספיק לכיסוי הסכום. מזהה Payoneer יוצג שיתבצע חיוב מהחשבון.

Payneer_preferred_07.jpg

זה היה מעניין עבורך?