he

עמלות, מיסים ותשלומים

עמלות מוכרים

קבלו מידע על סוגי העמלות והתשלומים שחלים על מוכרים ב-eBay. גלו כיצד מתבצע חישוב העמלות ועל מה מבוסס הגודל שלהן.

מסים והנהלת חשבונות

קבלו מידע על המסים והמכסים שיכולים לחול על מסחר חוצה-גבולות

תשלומים

גלו אילו שיטות תשלום תוכלו להציע לקונים, ואילו שאלות או בעיות עשויות לעלות בעת קבלת תשלומים.

תקנות

תקנות מסחר חוצה-גבולות וחקיקה של ארצות אחרות שהיצואנים צריכים להביא בחשבון.