he

מתן החזר לקונים

בהתאם למצב, קיימות מספר דרכים להפיק החזר. מוכרים יכולים להפיק החזר דרך Seller Hub (המרכז למוכר) או My eBay ‏(eBay שלי). בנוסף, המוכרים יכולים להפיק החזר דרך בקשה לביטול או החזרה, או דיווח על כך שפריט לא התקבל.

כמו כן, eBay יכולה להפיק החזר לקונה כתוצאה ממקרה במסגרת ההתחייבות של eBay להחזר כספי או מחלוקת לגבי תשלום. כאשר eBay מפיקה החזר לקונה, ייתכן שננכה את הסכום המלא מהמוכר לצורך ביצוע ההחזר.

זיכוי עמלת ערך סופי יחסי עבור החזרים חלקיים

החל ממאי 2022, כאשר תנפיק החזר חלקי לקונה, eBay תזכה באופן אוטומטי חלק יחסי מעמלת הערך הסופי שלך בהתבסס על הסכום הכולל המותאם של המכירה. יחד עם זאת, eBay תזכה באופן אוטומטי חלקים יחסיים של עמלות רלוונטיות אחרות, כולל עמלות סטנדרטיות של רשומות מקודמות ועמלות בינלאומיות. עמלות כגון עמלת $0.30 להזמנה, עמלת רשומות מקודמות אקספרס ועמלה מתקדמת של רשומות מקודמות לא יוחזרו.

כיצד ההחזרים פועלים.

כשאתם מציעים לקונה החזר כספי, התשלום מתבצע מתוך הסכום הכולל של הכסף הזמין, בעיבוד או המעוכב שלכם. אם לא יהיה לכם מספיק כסף לכיסוי העלות של ההחזר, הסכום ישולם באמצעות שיטת התשלום הרשומה שלכם.

לדוגמה, אם תפיקו לקונה החזר בסך $100 ויהיו לכם רק $80 זמינים, ממתינים או מעוכבים, שיטת התשלום הרשומה שלכם תשמש למימון $20 הנותרים

כאשר eBay תפיק החזר לקונה מטעמכם בשל מקרה במסגרת ההתחייבות של eBay להחזר כספי או מחלוקת לגבי תשלום, הסכום ינוכה מהסכום הכולל של הכסף הזמין, בעיבוד או המעוכב שלכם. 

אם הסכום הכולל של הכסף הזמין, בעיבוד או המעוכב שלכם לא יספיק לכיסוי הסכום שהתחייבתם לשלם, eBay תחייב תוך 14 יום את שיטת התשלום הרשומה שלכם ביתרת הסכום. ייתכן שנשלב את סכומי החוב שלכם בחיוב יחיד. כל הפרטים הקשורים לחיובים אלה יופיעו בחשבון שלכם.

אם הכסף שלכם לא יספיק, תוכלו לבחור שיטת תשלום מועדפת מבין השיטות הרשומות שלכם. כדי למנוע כשלים בחיוב, ודאו ששיטת התשלום שלכם מעודכנת.

הפקת החזר כספי

ניתן להפיק החזרים מלאים או חלקיים עבור פריטים ב-Seller Hub במשך עד 90 יום לאחר מועד העסקה המקורית. לשם כך:

  1. מצאו את ההזמנה ב-Seller Hub.
  2. בתפריט הנפתח, בחרו Send refund (שליחת החזר).
  3. בחרו סיבה להחזר.
  4. ציינו סכום החזר עבור הפריט או ההזמנה.
  5. הזינו את הסכום הרצוי ובחרו Send refund (שליחת החזר).

תקבלו הודעת דוא"ל לאישור שתהליך הפקת ההחזר התחיל, והודעה נוספת כשהתהליך יושלם. סכום ההחזר יופיע בפרטי ההזמנה שלכם. ניתן להפיק החזר של עד 100% מסכום העסקה.

  • אם תפיקו החזר חלקי, הסכום יחולק באופן פרופורציונלי בין הפריטים שבהזמנה.
  • אם הקונה שילם במטבע אחר מזה שבו אתם מקבלים תשלום, התשלום יומר למטבע שבו אתם מקבלים תשלומים. שער החליפין יתועד במועד המכירה ויופיע בפרטי ההזמנה. שער החליפין הזה יחול במקרה של החזר. הקונים יקבלו תמיד את ההחזרים במטבע המקורי שבו הם שילמו.
  • אם יש בקשה פתוחה לביטול או להחזרה, מקרה פתוח במסגרת ההתחייבות של eBay להחזר כספי, דיווח על כך שפריט לא התקבל או מחלוקת פתוחה שהוגשה מחוץ ל-eBay לגבי הזמנה, האפשרות Send refund (שליחת החזר) לא תהיה זמינה. במקום זאת, יהיה עליכם להפיק את כל ההחזרים דרך הבקשה או המקרה הפתוחים, שאותם תוכלו להציג ב-My eBay Sold (מכירות ב-eBay שלי) או בכרטיסיות Returns (החזרות), Cancellations (ביטולים) או Requests and disputes (בקשות ומחלוקות) ב-Seller Hub.
  • אם תהיה בעיה עם החזר, תתבקשו להשתמש בלחצן Retry refund (ניסיון חוזר להפיק החזר). אם עדיין לא תהיה אפשרות להפיק את ההחזר, תוכלו לשנות את אופן מימון ההחזרים שלכם. לא מומלץ להפיק החזר מחוץ ל-eBay, משום שהוא לא יקנה לכם זכאות להגנת המוכר.

ניתן להפיק החזרים חלקיים או מלאים עבור פריטים ב-Seller Hub במשך עד 90 יום לאחר מועד העסקה המקורית.

זה היה מעניין עבורך?