he

כיצד להגדיר כללי החזרה מתקדמים

אם אתם מוכרים מנוסים ב-eBay, ומוכנים ליצור כללים מותאמים אישית משלכם להחזרים כספיים, הכוללים קטגוריות, פריטים ספציפיים או סיבות החזרה שצוינו על-ידי הקונה, הגדירו כללי החזרה מתקדמים.

יצירת כללי החזרה מתקדמים משלכם מבטלת את שני הכללים הבסיסיים, אם הגדרתם אותם. עם זאת, תוכלו להפעיל אחד מהם או את שניהם בכל עת, על-ידי סימון (✔) התיבה מחדש.

1. עברו אל Return preferences (העדפות החזרה).

2. Go to advanced return rules (עברו אל כללי החזרה מתקדמים).להלן הטופס Create advanced return rules (יצירת כללי החזרה מתקדמים).

05-1r.jpg

05-2r.jpg

3. בתפריט הנפתח Select a rule (בחירת כלל), תראו את האפשרויות הבאות:

06-r.jpg

4. Send a refund automatically (שליחת החזר באופן אוטומטי).

  • עברו אל המדריך. Agree to replace an item automatically (הסכמה להחלפת הפריט באופן אוטומטי).
  • עברו אל המדריך. Approve a return automatically (אישור החזרה באופן אוטומטי).
  • עברו אל המדריך. Перейти к инструкции.

07-r.jpg

זה היה מעניין עבורך?