he

כיצד להגדיר את הכלל לאישור החזרות באופן אוטומטי

כלל זה מאפשר לכם לאשר באופן אוטומטי את החזרת הפריט, אם הלקוח מבקש זאת. תוכלו לבחור את הסיבות להחזרה שעבורן כלל זה יחול. eBay ממליצה להגדיר כלל זה ולהחיל אותו עבור פריטים או פריטי אספנות שערכם גבוה באופן יחסי.

  1. בשדה The total refund is (סכום ההחזר הכולל הוא), הזינו את מחיר הפריט המרבי (בדולר אמריקאי) שאתם מוכנים להחזיר באופן אוטומטי.
  2. בשדה The return reason is (סיבת ההחזרה היא), סמנו את התיבות (✔) לצד הסיבות שעבורן כלל זה יחול. ניתן לבחור אפשרות אחת, כמה אפשרויות או את כולן. השתמשו בלחצנים Select all (בחירת הכל) ו-Clear all (מחיקת הכל) כדי לסמן או להסיר את הסימון של כל הסיבות להחזרה.
  3. לחצו על הלחצן Turn on (הפעלה).

04-e.jpg

הכלל הוגדר ונשמר.

לאחר שתגדירו כלל זה, כל קונה שירצה להחזיר פריט ושיעמוד בקריטריונים שהגדרתם, יקבל אישור אוטומטי להתחיל בתהליך ההחזרה.