כיצד להגדיר שני כללי החזרה בסיסיים
he

כיצד להגדיר שני כללי החזרה בסיסיים

עברו אל Returns preferences (העדפות החזרה).

להלן הטופס Create basic return rules (יצירת כללי החזרה בסיסיים).

כאן תוכלו להגדיר שני כללים:

תוכלו ליצור ולהחיל את שני הכללים, או אחד בלבד.

02-e.jpg

שינויים במדיניות ההחזרים יחולו אוטומטי על כל בקשות ההחזר בעתיד, אך לא ישפיעו על החזרים שכבר בוצעו.

זה היה מעניין עבורך?