he

כיצד להגדיר שני כללי החזרה בסיסיים

עברו אל Returns preferences (העדפות החזרה).

להלן הטופס Create basic return rules (יצירת כללי החזרה בסיסיים).

כאן תוכלו להגדיר שני כללים:

  • הכלל לשליחת החזרים באופן אוטומטי. עברו אל המדריך.
  • הכלל לאישור החזרות באופן אוטומטי. עברו אל המדריך.

תוכלו ליצור ולהחיל את שני הכללים, או אחד בלבד.

02-r.jpg

זה היה מעניין עבורך?