he

כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה

המוכרים מחויבים להשלים את המכירה מול הקונה. עם זאת, אנו מבינים שיכולים להיות מצבים מסוימים שבהם צריך לבטל את ההזמנה.

תוכלו לבחור בלחצן להלן כדי לבטל הזמנה. אחרי שתבטלו, אנו נודיע לקונה ואם הוא כבר שילם, הוא יקבל החזר כספי.

הסיבה "בעיה בכתובת הקונה" אינה זמינה עוד למוכרים בעת ביטול הזמנות של פריטים שנמכרו באמצעות אחריות האותנטיות או תוכניות משלוח סטנדרטיות בינלאומיות של eBay.

ביטול הזמנה ב-Seller Hub או ב-Sold ב-My eBay

  1. בהאב המוכרים, גשו ל"הזמנות" או בebay שלי גשו ל"פריטים שנמכרו".
  2. מצאו את ההזמנה שברצונכם לבטל.
  3. בתוך "פעולות נוספות" בחרו "בטל הזמנה".
  4. בחרו את סיבת הביטול ולאחר מכן לחצו על "המשך" על מנת לסיים את התהליך.

במידה והינכם מבטלים את ההזמנה מהסיבה שהקונה לא שילם אליה, הקוד עם הסיבה "הקונה לא שילם" יפתח לשימוש לאחר 4 ימי עסקים מלאים. למדו עוד על "פיתרון למוצרים שלא שולמו מול הקונים".

ניתן לבטל הזמנה עד 30 יום לאחר המכירה, גם אם הקונה כבר שילם.

אם הינכם מבטלים הזמנה, יתכן ותעמדו בפני פגם בהעברה מה שעשוי לשפיע על רמת ביצועי המוכר/ת שלכם/ן.

מה אם הקונה מבקש לבטל את ההזמנה?

באם לא תספקו מענה במהלך 3 ימי עסקים, eBay תסגור את בקשת הביטול של הקונה:

  • אם הקונה לא ביצע תשלום, ההזמנה תבוטל אוטומטית
  • אם הקונה שילם, תצרכו להשלים את שילוח ההזמנה

אם הקונה ישלח לכם הודעה עם בקשה לבטל את ההזמנה, תוכלו לבטל אותה מתוך Seller Hub או מהחלק Sold ב-My eBay בהתאם להוראות המופיעות לעיל.

מה קורה אחרי ביטול הזמנה?

כשתבטלו הזמנה, החזר כספי מלא יופק באופן אוטומטי. לאחר שהקונה יקבל את ההחזר הכספי, ייתכן שתהיו זכאים לקבל זיכוי עבור העמלה, בהתאם למדיניות eBay בנושא זיכויי עמלות.

אם הרשומה הייתה למוצר יחיד, מוצר קנה עכשיו, eBay תחדש את הרשומה באופן אוטומטי עבורכם אלא אם סימנתם "לא" באופציה ל"פרסום רשומה מחדש?" כאשר הינכם מבטלים את ההזמנה.

אם תבטלו את ההזמנה משום שהקונה לא שילם, כל המשוב שהקונה השאיר יימחק ולא ישפיע על הסטנדרטים למוכר שלכם.

אם יש בעיה עם ההחזר הכספי

אם יש בעיה עם ההחזר הכספי, eBay תשלח לכם הודעה באופן מיידי. eBay גם תבקש שתנסו להפיק אותו פעם נוספת, באמצעות הלחצן Retry refund (ניסיון חוזר להפקת החזר כספי) שבתוך ההודעה. אם עדיין לא תצליחו להפיק החזר כספי, נסו לבחור שיטת תשלום אחרת כדי לממן אותו.

אם הקונה לא יקבל את ההחזר הכספי תוך 10 ממועד קבלת התשלום על-ידכם, הוא יוכל לדווח שהפריט לא התקבל או שהוא לא קיבל החזר כספי באמצעות ההתחייבות של eBay להחזרת הכסף. אם ייפתח מקרה באמצעות ההתחייבות של eBay להחזרת הכסף, תוכלו לספק לקונה החזר כספי דרך מקרה זה.

תוכלו למצוא מידע נוסף בנוגע לביטול הזמנות ב"מדיניות ביטול הזמנות".

זה היה מעניין עבורך?