he

מה לעשות אם קונה לא שילם עבור הפריט

לפי כללי eBay, על הקונים לשלם עבור הפריט תוך ארבעה ימים ממועד הרכישה או הזכייה במכירה פומבית. אך לפעמים במהלך מכירה ב-eBay, התשלום לא מתקבל באופן מיידי. במצבים כאלה, המוכר יכול לשלוח לו חשבונית לתזכורת, או לבטל את ההזמנה.

המוכרים לא צריכים יותר לפתוח מחלוקת כדי להזכיר לקונה שעליו לשלם עבור ההזמנה. הביטול של הזמנות שלא שולמו מתבצע כעת מהר יותר.

אם יש לכם מחלוקות פתוחות מסוג 'הקונה לא שילם', תוכלו להשלים אותן תוך 36 יום מתאריך הפתיחה. אם לא תסגרו את המחלוקת תוך 36 יום, eBay תסגור אותה עבורכם. במקרה זה, לא תוכלו לקבל החזר של עמלת המכירה, והעסקה שלא שולמה לא תופיע בחשבון של הקונה.

כיצד לשלוח חשבונית לקונה

אם הקונה לא שילם עבור המכירה הפומבית שבה הוא זכה, eBay תזכיר לו את הרכישה לאחר ארבעה ימים. תוכלו גם לשלוח לקונה חשבונית תוך 30 יום מתאריך הרכישה.

  1. מצאו את הפריט תחת Sold items (פריטים שנמכרו) ב-My eBay.
  2. לחצו על More actions (אפשרויות נוספות).
  3. בחרו Send invoice (שליחת חשבונית).

כדי למצוא את החשבונית, על הקונה:

  • לפתוח את My eBay > Purchase history > Unpaid items (eBay שלי > היסטוריית רכישות > פריטים שלא שולמו

או:

  • בדף של הפריט, ללחוץ על View order details (הצגת פרטי ההזמנה) כדי לעיין בסכומי ההזמנה המתוקנת.

למידע נוסף על "כיצד לשלוח או שלנות חשבוניות לקונים"

כיצד לבטל הזמנה שלא שולמה

אם, לאחר קבלת ההזמנה, הלקוח עדיין לא שילם, ניתן לבטל את ההזמנה ארבעה ימים קלנדריים לאחר הרכישה. תוכלו גם לשלוח הצעה למגיש ההצעה הגבוהה ביותר הבאה במכירה הפומבית.

לחצו על Cancel order (ביטול הזמנה) ובחרו באפשרות Buyer hasn't paid (הלקוח לא שילם) מהתפריט הנפתח. הפריט שלכם יועלה למכירה באופן אוטומטי, והביקורת של הקונה תוסר.

אל תבטלו הזמנה שכבר שולמה. אחרת, ייתכן שהחשבון שלכם ייחסם.

כיצד להגדיר ביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו.

ניתן להפעיל את ההגדרה לביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו ארבעה ימים מראש. יוסרו גם כל הביקורות שהשאירו קונים של פריט שלא שולם.

ב-My eBay, בחרו בתפריט Seller Account (חשבון מוכר). עברו אל Selling Preferences (העדפות מכירה) ובחרו Edit (עריכה) ליד Preferences for items awaiting payment (העדפות עבור פריטים הממתינים לתשלום).

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.36.27.png

הפעילו את הביטול האוטומטי של עסקאות הכוללות פריטים שלא שולמו. אם תרצו, תוכלו גם להגדיר העלאה מחדש של הפריטים למכירה.

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.39.19.png

במיקום זה, אם תרצו, תוכלו להגדיר החרגות - הזינו את השמות של משתמשים שההזמנות שלהם לא יבוטלו באופן אוטומטי. אלה יכולים להיות קונים שאתם סומכים עליהם ומוכנים לאפשר להם תשלום דחוי.

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.42.09.png

כשתסיימו לקבוע את ההגדרות, לחצו על Save (שמירה).

תוכלו גם להסתיר את הפריטים שלכם ממשתמשים שכבר ביטלו בעבר רכישות שלא שולמו.

צמצום פריטים שלא שולמו

אנו יודעים את האתגרים ארוכי השנים שגרמו פריטים שלא שולמו לרבים מכם ועבדנו ללא הרף כדי לבצע שיפורים לחוויית מכירה טובה יותר.

כבר נקטנו בצעדים להפחתת פריטים שלא שולמו עבור מכירות 'קנה עכשיו'. בעת רכישת פריט 'קנה עכשיו', הקונים יועברו ישירות לצ'ק אאוט, שם הם נדרשים לספק אמצעי תשלום על מנת לאבטח את הפריט.

אנו בודקים תכונה חדשה המחייבת את הקונים להוסיף אמצעי תשלום בקובץ לפני שמציעים הצעות לרשומות ההצעה הטובה ביותר. לאחר קבלת ההצעה, eBay תגבה תשלום מאמצעי התשלום של הקונה באופן אוטומטי והקונים לא יצטרכו לחזור ל- eBay כדי להשלים את הרכישה.

best-offer-transparent

אתם/ן צריכים/ות לצפות לפחות פריטים שלא שולמו מהצעות כאשר אנו מגדילים את התוכנית הזו. עם זאת, הם עשויים להמשיך להתרחש מעת לעת בתרחישים מסוימים, כגון הצעות עם מחיר הצעה גבוה מאוד. אנחנו גם עובדים על התאמת תכונה זו להצעות והצעות נגד ביוזמת המוכר.

שינויים אלה יחולו באופן אוטומטי, כך שאינכם צריכים לעדכן או לבצע שינויים ברישומי ההצעה הטובה ביותר שלכם. מכירות פומביות לא יושפעו.

אתם יכולים לקבוע אם קונים זכאים מתבקשים לספק פרטי תשלום עבור רישומי ההצעה הטובה ביותר. ניתן לעשות זאת ב"דרישות תשלום לקונה" (תוכן באנגלית). אנו ממליצים לכם/ן להישאר עם הצטרפות כדי שהפריטים שלכם/ן ישולמו והזמנות ייווצרו במהירות.

אנו יודעים שחלק מהקונים שלנו אוהבים לבקש משלוח משולב כאשר הם מציעים הצעות על מספר פריטים מאותו מוכר. אנו עובדים על פיתוח הפתרון הנכון שיענה על משלוח משולב מבלי לגרום לפריטים לא משולמים.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

כיצד לשלוח חשבונית לקונים

ברוב המקרים, הקונים עוברים ישירות בתהליך התשלום של eBay כדי להשלים את העסקה. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתצטרכו לשלוח להם חשבונית.

כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה

במקרים מסוימים מוכר צריך לבטל הזמנה — למשל אם קונה שלח בקשה לביטול או לא שילם בזמן עבור פריט. למדו כיצד לבטל הזמנה וכיצד הדבר יכול להשפיע על הביצועים שלכם ב-eBay.

הוספת ההצעה הטובה ביותר (Best Offer) לפריטים

כשאתם מוסיפים את אפשרות ההצעה הטובה ביותר לפריטים שהעליתם למכירה ב-eBay, אתם מזמינים את הקונים לנהל אתכם משא ומתן לגבי המחיר. אחרי שקונה יגיש הצעה, תוכלו לבחור אם לקבל, לדחות או להציג הצעה נגדית. למדו כיצד להשתמש בהצעה הטובה ביותר ולהגדיר תגובות אוטומטיות.

הצעה לקונים

תכונת ההצעה לקונים יכולה לסייע לכם להתמקד בקונים שכבר מתעניינים בפריטים שלכם, כדי לסגור את המכירה מהר יותר. ראו כיצד לשלוח הצעות ישירות לקונים מתעניינים ולהגדיל את המכירות שלכם.

זה היה מעניין עבורך?